Văn bản "Quyết định 02/2000/QĐ-BNN-KH về giá Quy hoạch Nông nghiệp và Nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/03.2006 và được thay thế bởi Quyết định 07/2006/QĐ-BNN ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 01/03/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/03/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2000/QĐ-BNN-KH về giá Quy hoạch Nông nghiệp và Nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 02/2000/QĐ-BNN-KH Ngày ban hành 04/01/2000
Ngày có hiệu lực 04/01/2000 Ngày hết hiệu lực 01/03/2006
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 02/2000/QĐ-BNN-KH về giá Quy hoạch Nông nghiệp và Nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close