Văn bản "Quyết định 02/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/07.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Thông tin ban hành

Số hiệu 02/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 05/03/2008
Ngày có hiệu lực 29/03/2008 Ngày hết hiệu lực 20/07/2015
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 02/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close