Văn bản "Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 23/03.2018 và được thay thế bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ 23/03/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 23/03/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu 02/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày có hiệu lực 12/10/2017 Ngày hết hiệu lực 23/03/2018
Nơi ban hành Thành phố Hồ Chí Minh Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Mục lục

Mục lục

Close