Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu 02/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 30/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bạc Liêu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close