Văn bản "Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn Thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/07.2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/07/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn Thông ban hành

Số hiệu 03/2007/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 06/02/2007
Ngày có hiệu lực 08/03/2007 Ngày hết hiệu lực 31/07/2008
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn Thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close