Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 04/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban điều độ sản xuất và tiêu thụ đường các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 04/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 24/01/2000
Ngày có hiệu lực 24/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 04/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban điều độ sản xuất và tiêu thụ đường các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close