Văn bản "Quyết định 04/2008/QĐ-BTTTT về quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/09.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/09/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 04/2008/QĐ-BTTTT về quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 04/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 10/03/2008
Ngày có hiệu lực 02/04/2008 Ngày hết hiệu lực 15/09/2012
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 04/2008/QĐ-BTTTT về quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close