Văn bản "Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/03.2015 và được thay thế bởi Thông tư 83/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, có hiệu lực từ 15/03/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/03/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 05/2006/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 13/01/2006
Ngày có hiệu lực 14/02/2006 Ngày hết hiệu lực 15/03/2015
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close