Văn bản "Quyết định 05/2007/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế quản lý nhiệm Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Văn hoá-Thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/05.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2007/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế quản lý nhiệm Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Văn hoá-Thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu 05/2007/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 12/02/2007
Ngày có hiệu lực 16/04/2007 Ngày hết hiệu lực 15/05/2012
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2007/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế quản lý nhiệm Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Văn hoá-Thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close