Văn bản "Quyết định 05/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông kèm theo Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/04.2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/04/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông kèm theo Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu 05/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 10/03/2008
Ngày có hiệu lực 02/04/2008 Ngày hết hiệu lực 01/04/2009
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông kèm theo Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close