Văn bản "Quyết định 05/2017/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/12.2018 và được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành, có hiệu lực từ 10/12/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/12/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình

Số hiệu 05/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 23/02/2017 Ngày hết hiệu lực 10/12/2018
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Bình Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình
Mục lục

Mục lục

Close