Văn bản "Quyết định 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/11.2018 và được thay thế bởi Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ 15/11/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/11/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu 09/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/03/2017
Ngày có hiệu lực 01/04/2017 Ngày hết hiệu lực 15/11/2018
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Mục lục

Mục lục

Close