Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/08/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 103/QĐ-VKSTC năm 2004 về Bảng kê hồ sơ tài liệu cần nộp lưu vào lưu trữ lịch sử có thẩm quyền và nộp lưu vào lưu trữ cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Số hiệu 103/QĐ-VKSTC Ngày ban hành 04/08/2004
Ngày có hiệu lực 19/08/2004 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 103/QĐ-VKSTC năm 2004 về Bảng kê hồ sơ tài liệu cần nộp lưu vào lưu trữ lịch sử có thẩm quyền và nộp lưu vào lưu trữ cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân các cấp
Mục lục

Mục lục

Close