Văn bản " Quyết định 12/2007/QĐ-BBCVT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/04.2008 và được thay thế bởi Quyết định 06/2008/QĐ-BTTTT về quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 16/04/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/04/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 12/2007/QĐ-BBCVT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Số hiệu 12/2007/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 06/06/2007
Ngày có hiệu lực 18/07/2007 Ngày hết hiệu lực 16/04/2008
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 12/2007/QĐ-BBCVT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close