Văn bản "Quyết định 120/2004/QĐ-VKSTC về quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/01.2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/01/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 120/2004/QĐ-VKSTC về quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 120/2004/QĐ-VKSTC Ngày ban hành 14/09/2004
Ngày có hiệu lực 14/09/2004 Ngày hết hiệu lực 02/01/2008
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 120/2004/QĐ-VKSTC về quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close