Văn bản "Quyết định 13/2005/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/04.2006 và được thay thế bởi Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 12/09/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/04/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 13/2005/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 13/2005/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành 11/04/2005
Ngày có hiệu lực 06/05/2005 Ngày hết hiệu lực 30/04/2006
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 13/2005/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close