Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1320/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ phân tích mẫu khí mê tan của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1320/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 13/09/2011
Ngày có hiệu lực 13/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1320/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ phân tích mẫu khí mê tan của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close