Văn bản "Quyết định 1366/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế quy hoạch công, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/03.2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1366/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế quy hoạch công, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Số hiệu 1366/QĐ-BTC Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày có hiệu lực 10/07/2015 Ngày hết hiệu lực 28/03/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1366/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế quy hoạch công, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close