Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/10/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1376/QĐ-BTTTT năm 2009 đính chính Phụ lục 2 - Thông tư 23/2009/TT-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1376/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 30/09/2009
Ngày có hiệu lực 01/10/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1376/QĐ-BTTTT năm 2009 đính chính Phụ lục 2 - Thông tư 23/2009/TT-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close