Văn bản "Quyết định 142/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/03.2019 và được thay thế bởi Quyết định 395/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ 20/03/2019

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 142/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hiệu 142/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 25/01/2016
Ngày có hiệu lực 25/01/2016 Ngày hết hiệu lực 20/03/2019
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 142/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Mục lục

Mục lục

Close