Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1455/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt đề cương “Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1455/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 07/10/2011
Ngày có hiệu lực 07/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1455/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt đề cương “Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close