Văn bản "Quyết định 1530/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/05.2018 và được thay thế bởi Quyết định 770/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 21/05/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/05/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1530/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1530/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày có hiệu lực 14/10/2008 Ngày hết hiệu lực 21/05/2018
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1530/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close