Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/11/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 159/1999/QĐ-NN-TCCB về việc thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 159/1999/QĐ-NN-TCCB Ngày ban hành 22/11/1999
Ngày có hiệu lực 22/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 159/1999/QĐ-NN-TCCB về việc thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close