Văn bản "Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/11.2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/11/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1641/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày có hiệu lực 31/10/2008 Ngày hết hiệu lực 24/11/2014
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close