Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/05/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1692/QĐ-BYT năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 1692/QĐ-BYT Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày có hiệu lực 06/05/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1692/QĐ-BYT năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close