Văn bản "Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/08.2017 và được thay thế bởi Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực từ 12/08/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/08/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 17/2008/QĐ-NHNN Ngày ban hành 16/05/2008
Ngày có hiệu lực 14/06/2008 Ngày hết hiệu lực 11/08/2017
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close