Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 178/1999/QĐ-BNN-TCCB về tổ chức lại bộ máy của Vườn quốc gia Yokđon do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 178/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 27/12/1999
Ngày có hiệu lực 11/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 178/1999/QĐ-BNN-TCCB về tổ chức lại bộ máy của Vườn quốc gia Yokđon do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close