Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 18/2000/QĐ-BNN-CS bổ sung Quy định theo Quyết định 13/1998/BNN-QĐ-CS về tín dụng và tiết kiệm áp dụng cho nhóm tín dụng- tiết kiệm loại 2, chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam- Thụy Điển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 18/2000/QĐ-BNN-CS Ngày ban hành 03/03/2000
Ngày có hiệu lực 18/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 18/2000/QĐ-BNN-CS bổ sung Quy định theo Quyết định 13/1998/BNN-QĐ-CS về tín dụng và tiết kiệm áp dụng cho nhóm tín dụng- tiết kiệm loại 2, chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam- Thụy Điển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close