Văn bản "Quyết định 1835/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công, viên chức lãnh đạo tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/09.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/09/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1835/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công, viên chức lãnh đạo tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1835/QĐ-BTC Ngày ban hành 01/08/2011
Ngày có hiệu lực 01/08/2011 Ngày hết hiệu lực 14/09/2015
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1835/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công, viên chức lãnh đạo tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close