Văn bản "Quyết định 1862/QĐ-BTTTT năm 2009 về quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/04.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/04/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1862/QĐ-BTTTT năm 2009 về quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1862/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 28/12/2009
Ngày có hiệu lực 28/12/2009 Ngày hết hiệu lực 26/04/2016
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1862/QĐ-BTTTT năm 2009 về quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close