Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí lập đề cương dự toán và đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020” cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1982/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 20/12/2011
Ngày có hiệu lực 20/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí lập đề cương dự toán và đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020” cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close