Văn bản "Quyết định 20/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT và được sửa đổi tại Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 12/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/03.2008 và được thay thế bởi Quyết định 2375/QĐ-BGDĐT năm 2010 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 14/06/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/03/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 20/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT và được sửa đổi tại Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 12/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 20/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 11/05/2006
Ngày có hiệu lực 04/06/2006 Ngày hết hiệu lực 29/03/2008
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 20/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT và được sửa đổi tại Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 12/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close