Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2126/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2126/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 15/09/2011
Ngày có hiệu lực 15/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2126/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close