Văn bản "Quyết định 2131/QĐ-NHNN năm 2008 về việc quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/10.2008 và được thay thế bởi Quyết định 2316/QĐ-NHNN năm 2008 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 21/10/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2131/QĐ-NHNN năm 2008 về việc quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 2131/QĐ-NHNN Ngày ban hành 25/09/2008
Ngày có hiệu lực 01/10/2008 Ngày hết hiệu lực 21/10/2008
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2131/QĐ-NHNN năm 2008 về việc quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close