Văn bản "Quyết định 2207/QĐ-BNN-TC năm 2011 về mức chi tạm thời áp dụng cho lớp tập huấn thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 03/04.2013 và được thay thế bởi Quyết định 711/QĐ-BNN-TC năm 2013 điều chỉnh mức chi tạm thời áp dụng cho các lớp tập huấn thuộc chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 03/04/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 03/04/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2207/QĐ-BNN-TC năm 2011 về mức chi tạm thời áp dụng cho lớp tập huấn thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2207/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 23/09/2011
Ngày có hiệu lực 23/09/2011 Ngày hết hiệu lực 03/04/2013
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2207/QĐ-BNN-TC năm 2011 về mức chi tạm thời áp dụng cho lớp tập huấn thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close