Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2217/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về mẫu đăng ký và Tiêu chí đánh giá đề xuất mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2217/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 23/09/2011
Ngày có hiệu lực 23/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2217/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về mẫu đăng ký và Tiêu chí đánh giá đề xuất mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close