Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/01/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 224/QĐ-BTC năm 2013 phê duyệt Chương trình hành động của ngành tài chính thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 224/QĐ-BTC Ngày ban hành 30/01/2013
Ngày có hiệu lực 30/01/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 224/QĐ-BTC năm 2013 phê duyệt Chương trình hành động của ngành tài chính thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close