Văn bản "Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 6252/1998/QĐ-UBND Quy chế quản lý hành nghề tôm giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/10.2018 và được thay thế bởi Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ 10/10/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 6252/1998/QĐ-UBND Quy chế quản lý hành nghề tôm giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu 23/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 20/07/2017 Ngày hết hiệu lực 10/10/2018
Nơi ban hành Thành phố Đà Nẵng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 6252/1998/QĐ-UBND Quy chế quản lý hành nghề tôm giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Mục lục

Mục lục

Close