Văn bản "Quyết định 2310/QĐ-BNN-CB năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản toàn quốc đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/02.2019 và được thay thế bởi Quyết định 591/QĐ-BNN-KH năm 2019 bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực từ 21/02/2019

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/02/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2310/QĐ-BNN-CB năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản toàn quốc đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 2310/QĐ-BNN-CB Ngày ban hành 04/10/2011
Ngày có hiệu lực 04/10/2011 Ngày hết hiệu lực 21/02/2019
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2310/QĐ-BNN-CB năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản toàn quốc đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close