Văn bản "Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/10.2018 và được thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập, có hiệu lực từ 15/10/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND

Số hiệu 2385/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 15/07/2017 Ngày hết hiệu lực 15/10/2018
Nơi ban hành Tỉnh Thanh Hóa Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND
Mục lục

Mục lục

Close