Văn bản "Quyết định 24/2006/QĐ-BGDĐT về Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/01.2013 và được thay thế bởi Thông tư 48/2012/TT-BGDĐT về Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành, có hiệu lực từ 25/01/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/01/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 24/2006/QĐ-BGDĐT về Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 24/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/05/2006
Ngày có hiệu lực 29/05/2006 Ngày hết hiệu lực 25/01/2013
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 24/2006/QĐ-BGDĐT về Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close