Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 thành lập Tổ tư vấn soạn thảo “Cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2409/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 12/10/2011
Ngày có hiệu lực 12/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 thành lập Tổ tư vấn soạn thảo “Cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close