Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2560/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu - Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam - VWRAP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2560/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 27/10/2011
Ngày có hiệu lực 27/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2560/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu - Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam - VWRAP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close