Văn bản "Quyết định 257/2000/QĐ-BTS điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/09.2003 và được thay thế bởi Quyết định 12/2004/QĐ-BTS công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành, có hiệu lực từ 25/06/2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/09/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 257/2000/QĐ-BTS điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu 257/2000/QĐ-BTS Ngày ban hành 14/04/2000
Ngày có hiệu lực 14/04/2000 Ngày hết hiệu lực 16/09/2003
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 257/2000/QĐ-BTS điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close