Văn bản "Quyết định 2619/QĐ-NHNN năm 2010 về mức lãi suất bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/12.2010 và được thay thế bởi Quyết định 2868/QĐ-NHNN năm 2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/12/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2619/QĐ-NHNN năm 2010 về mức lãi suất bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 2619/QĐ-NHNN Ngày ban hành 05/11/2010
Ngày có hiệu lực 05/11/2010 Ngày hết hiệu lực 01/12/2010
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2619/QĐ-NHNN năm 2010 về mức lãi suất bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close