Văn bản "Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 12/06.2012 và được thay thế bởi Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL năm 2012 điều chỉnh biện pháp kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 12/06/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 12/06/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2654/QĐ-BNN-QLCL Ngày ban hành 31/10/2011
Ngày có hiệu lực 31/10/2011 Ngày hết hiệu lực 12/06/2012
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close