Văn bản "Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở kèm theo Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/04.2016 và được thay thế bởi Thông tư 42/2015/TT-NHNN Quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 30/04/2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/04/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở kèm theo Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 27/2008/QĐ-NHNN Ngày ban hành 30/09/2008
Ngày có hiệu lực 01/11/2008 Ngày hết hiệu lực 30/04/2016
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế nghiệp vụ thị trường mở kèm theo Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close