Văn bản "Quyết định 2763/QĐ-BTC năm 2016 về phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/04.2017 và được thay thế bởi Quyết định 606/QĐ-BTC năm 2017 về phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/04/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/04/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2763/QĐ-BTC năm 2016 về phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính

Số hiệu 2763/QĐ-BTC Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Ngày hết hiệu lực 01/04/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2763/QĐ-BTC năm 2016 về phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close