Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/07/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 28/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 28/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/06/2006
Ngày có hiệu lực 30/07/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 28/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close