Văn bản "Quyết định 2814/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2814/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2814/QĐ-BTC Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Ngày hết hiệu lực 31/12/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2814/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close